... ทริปนี้เป็นทริปแบ็คแพ็คสไตล์ "คนแบกเป้" อีกทริปที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเรา เพราะเน้นแบกเป้เดินทางด้วยรถเมล์
ลงเรือ เหมารถตู้ นั่งแท็กซี่ หรือโหนสองแถว ข้ามลาวไปเวียดนามเหนือ ถนนหนทางยังไม่ค่อยราบเรียบนัก เข้าทางห้วยทราย อุดมไซ
ไปเมืองขวา แล้วข้ามแดนไปเดียนเบียนฟู เป้าหมายปลายทางคือ ซาปา เมืองแห่งชนเผ่าที่เราอยากไปสัมผัสบรรยากาศและถ่ายภาพ
แล้วกลับออกทางจีนไป หยวนหยาง เก็บภาพนาขั้นบันได ..เป็นทริปสไตล์แบคแพค ท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศวิถีชีวิตระหว่างเดินทาง
มุ่งเน้นท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นหลัก ไม่ใช่ทัวร์ช๊อปปิ้งอาซิ้มอาซ้อล้อลาก ที่พักและอาหารการกินไม่หรูหราห้าดาว เหมาะกับนักเดินทาง
สไตล์แบกเป้ลุยๆ ครับ


                           

... ซาปา เป็นเมืองเล็กๆ บนหุบเขาที่สูงและหนาวเย็นตลอดปี เคยเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยเมื่อครั้งที่เวียดนาม
ถูกฝรั่งเศสยึดครองอยู่ บางปีที่หนาวเย็นจัดจะมีมีหิมะตกบริเวณยอดเขา น้ำค้างแข็งจนเป็นแม่คะนิ้ง คล้ายๆ กับยอดดอยทางเหนือ
ของบ้านเรา แต่ต่างกันที่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่น่าไปสัมผัส ..หยวนหยาง ดินแดนแห่งนาขั้นบันไดที่ยิ่งใหญ่มีพื้นที่กว้าง
ใหญ่
ไพศาลทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำหงเหอ มีทุ่งนาขั้นบันได 170,000 ไร่ ทุ่งนาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาบน
เนินเขา บางแห่งมีมากกว่า 3000 ขั้นนาขั้นบันไดที่มากมายเช่นนี้ ประกอบขึ้นเป็นทัศนียภาพที่มหัศจรรย์ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลำดับที่ 31 เมื่อปี 2556



คืนวันเดินทาง .. 23 ม.ค. 60 (ไม่นับเป็นวันเดินทาง)

เช้าวันแรก .. 24 มี.ค. 60 (เชียงของ)

เช้าวันที่สอง .. 25 มี.ค. 60 (เมืองขวา - เดียนเบียนฟู)

เช้าวันที่สาม.. 26 มี.ค. 60 (เดียนเบียนฟู - ซาปา)

เช้าวันที่สี่.. 27 มี.ค. 60 (ซาปา)

เช้าวันที่ห้า.. 28 มี.ค. 60 (ซาปา - ลาวไก - หยวนหยาง )

เช้าวันที่หก.. 29 มี.ค. 60 (หยวนหยาง)

เช้าวันที่เจ็ด.. 30 มี.ค. 60 (หยวนหยาง - คุนหมิง)

เช้าวันที่แปด.. 31 มี.ค. 60 ( คุนหมิง - กรุงเทพ )

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 27,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายรวม

การทำวีซ่าเข้าจีน

เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเรา

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 33 มม. x 48 มม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  – พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  – ไม่ใส่ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ
  – ต้องถ่ายเห็นใบหู
  – ไม่ใส่แว่นตาสีดำ
  – คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า
 2. หนังสือเดินทาง (passport) เล่มจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย
 3. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน

หากสนใจร่วมเดินทางทริปนี้



บันทึกการเดินทางทริปที่ผ่านมา....คลิ๊กที่นี่

 

ลงชื่อจองทริปนี้คลิ๊กที่นี่..

รายชื่อผู้ร่วมเดินทางทริปนี้
ลำดับที่
ชื่อ
1
 กัณฑ์ คนแบกเป้  ........นำทริป
2
 วิชัย  ตันวัฒนะ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมผ่านเวปบอร์ดคุยกันหน้าเต็นท์....

 

คนแบกเป้

 


แบกเป้สามประเทศ ลาว เวียดนาม จีน
เมืองขวา - เดียนเบียนฟู - ซาปา - หยวนหยาง

24 - 31 ม.ค. 2560