... ภูฏาน แผ่นดินแห่งอารยธรรมอันไกลโพ้นที่หลบซ่อนอยู่ในโอบล้อมของหุบเขาหิมาลัย
ตอนใต้ของเขตปกครองตนเอง ทิเบต ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่า "แชงกรีลาแห่งสุดท้าย.."
วันแรก (21 ก.พ. 61) กรุงเทพ - พาโร (Bangkok - Paro)

เดินทางถึงสนามบินเช้านี้ด้วยสายการบิน Bhutan Airlines / Druk Air

.. ประสบการณ์ของคุณในอาณาจักรอันมีเสน่ห์นี้เริ่มต้นด้วยการบินเหนือเทือกเขาหิมาลัยไปยังหุบเขาพาโร ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอันงดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของชีวิต เราจะได้เห็นยอดเขาสูงตระหง่านที่สุดในโลก และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์
ที่กำลังเข้าใกล้บนเทือกเขาแอลป์ วัดวาอารามยุคก่อนยุคกลาง และบ้านไร่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สวยงาม ระหว่างที่เครื่องกำลัง
บินลงไปยังสนามบินนานาชาติ Paro คุณจะได้สัมผัสทัศนียภาพอันน่าทึ่งของภูเขาหลายแห่ง ภูเขา Everest, Mt. Jomolhari
และ Mt. Jichu Drakey และเมื่อถึงสนามบิน Paro ไกด์พร้อมกับคนขับรถของ Bhutan Twin Travels จะมารอต้อนรับเพื่อ
ทำเรื่องตรวจเอกสารเข้าเมือง จากนั้นเราจะเดินทางไปยัง เมืองทิมพู (ความสูง 2350 m / 7,710 ฟุต) เพื่อพักและกินอาหาร
กลางวันมื้อแรกแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมของชาวภูฏาน จากนั้นระหว่างทางจากพาโรไปทิมพู เราจะแวะเที่ยวเยี่ยมชมตาม
จุดสำคัญต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ Tamchog Lhakhang และสะพานโบราณใกล้เคียง บนถนน Paro - Thimphu อันมีแม่น้ำ Paro
และเนินเขาสูงชันเป็นแบล็คกราวด์ที่ดีในการถ่ายภาพก่อนที่เราจะไปทานอาหารกลางวันกันในเมืองทิมพู หลังมื้อกลางวันแล้ว
เราไปต่อกันที่ Buddha Point (Kuenselphodrang) เยี่ยมชมปฏิมากรรมขนาดใหญ่ Shakyamuni ที่สูง 51.5 เมตร พระพุทธรูป
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้าในโลก ที่ทำด้วยทองคำและทองสำริด รวมทั้งพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 125,000 องค์
ที่ได้รับการประดิษฐานไว้ภายในรูปปั้นพระพุทธรูป Dordenma ...Buddha Point ตั้งอยู่บนยอดเขาใน Kuenselphodrang อุทยาน
ธรรมชาติ และมองเห็นทางเข้าด้านใต้ของ Thimphu Valley วัด Changangkha Lhakhang, อนุสรณ์สถาน Chorten (Stupa)
ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1974 ซึ่งเป็นความทรงจำของกษัตริย์ที่ 3 ของภูฏาน "Jigme Dorji Wangchuk" ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นบิดาแห่งโมเดิร์นภูฏาน ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของไทย, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten Chorten, สวนสัตว์
Takin ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีนัยยะสำคัญทางศาสนาของภูฏาน เป็นตำนานย้อนไปในศตวรรษที่ 15 เกี่ยวกับพิธีการของนักบุญชาวทิเบต
ที่ได้สร้างสายพันธุ์นี้ขึ้นด้วยหัวแพะและลำตัวของวัว เป็นสัตว์ประจำถิ่นที่พบได้เฉพาะบนเนินเขาของภูฏาน
เท่านั้น


วันที่สอง (22 ก.พ. 61) ทิมพู (Thimpu)

วันนี้ไปชม CHERI และ TANGO MONASTERIES เราจะใช้เวลาง่ายๆ เดินเทรคกิ้งเบาๆ ที่น่าตื่นเต้นไป Chari และ Tango
Monasteries เส้นทางที่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ผ่านป่าสีเขียวพร้อมเสียงนกร้อง ไปยัง
อาราม Cheri ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการล่าถอยที่สำคัญของสายเลือด Drukpa ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา
Thinphu ประมาณ 15 กิโลเมตร (9.3 ไมล์) จากเมืองหลวง. มันตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือจุดสิ้นสุดของถนนที่ Dodeyna ใช้เวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อเดินขึ้นเขาสูงชันไปยังอารามจากที่นั่น อาราม Cheri ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2163 โดย Ngawang Namgyal,
1st ZhabdrungRinpoche ผู้ก่อตั้งรัฐภูฏาน ตามศาสนาภูฏาน อาราม Tango Monasteries ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร
(8.7 ไมล์) ของเมืองหลวงของเมืองทิมพูในภูฏาน ใกล้กับภูเข Cheri ก่อตั้งขึ้นโดยลามะ Gyalwa Lhanampa ในศตวรรษที่ 13
...ช่วงบ่ายหลังจากมื้อกลางวันเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่อไปนี้ในเมืองทิมพ : สถาบันแห่งชาติ Zorig Chusum สถาบันนี้ที่รู้จักกัน
ทั่วไปว่าเป็น "โรงเรียนสอนการวาดภาพ" มีการดำเนินงานเป็น 4 ภาค หลักสูตร 6 ปี ที่ให้คำแนะนำในศิลปะแบบดั้งเดิม 13 ของ
ภูฏาน นักเรียนเชี่ยวชาญในการวาดภาพ (thangkas - ภาพวาดศาสนา), ไม้แกะสลัก (มาสก์, รูปปั้น), เย็บปักถักร้อย (hagings,
รองเท้า, เสื้อผ้า) หรือรูปปั้น (ดิน) โชว์รูมขายสินค้าที่คุ้มค่าด้วยพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน, ป้อม Tashichho Dzong (ป้อมปราการ
แห่งศาสนาอันเป็นมงคล) ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของ Thimphu / Wang Chhu ในปี ค.ศ. 1641 Zhabdrung สร้าง Tashicho Dzong
แทน DhoNgon (หินสีฟ้า) คืนนี้ทานอาหารค่ำและพักในเมืองทิมพู


วันที่สาม (23 ก.พ. 61) THIMPHU - PUNAKHA


วันนี้หลังอาหารเช้าแล้ว เราจะขับรถไปที่ Punakha ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีจากเมืองทิมพู ผ่านจุดสูงสุดระหว่างเมืองทิมพู
และ Punakha จุดที่เรียกว่า Dichula Pass (3140m) ซึ่งคุณสามารถมองเห็นจุดที่ยอดเยี่ยมของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันออก
เมืองพูนาคาเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศภูฏานและสมควรได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่สวยงาม
ที่สุดเป็นภูมิภาคที่เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมของภูฏาน เคยเป็นเมืองหลวงของภูฏาน ตั้งแต่ ค.ศ.1637 จนถึง ค.ศ.1907 รวมถึง
Gangkar
โรงงานกระดาษ ที่ทำด้วยมือ Jungshi ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศภูฏาน ที่ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นอาชีพที่สำคัญและยังคงรักษาไว้จนถึงวันนี้, พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ภูฏาน, Puensum ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูฏาน จากนั้น
หลังอาหารกลางวันเราจะเดินเท้าสั้นไป Chimi Lhakhang เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา เชื่อกันว่าเป็นวัดแห่งความอุดมสมบูรณ์


วันที่สี่ (24 ก.พ. 61) PUNAKHA - PARO

วันนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เราจะเดินทางกลับไปที่ Paro เพื่อเที่ยวชมทิวทัศน์ที่สวยงามน่าตื่นเต้นและการเทรคกิ้งขึ้นไป
วัดถ้ำเสือ (Taktshang) ในวันถัดไป เราจะไปถึง Paro พอดีกับมื้อกลางวัน หลังอาหารกลางวันแล้วช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวกันต่อในจุด
ที่สวยงามตามนี้ใน Paro : แวะถ่ายภาพริมฝั่งแม่น้ำ, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Paro ที่ตั้งอยู่เหนือ Paro Dzong เป็น Ta dzong (Tower),
อาคารที่ผิดปกติที่อยู่ในรูปของเปลือกหอยสังข์มีผนังหนา 2.5 เมตร การแสดงพื้นเมืองน่าประทับใจของ thangkas ทั้งโบราณและสมัย
ใหม่ รวมทั้งเทศกาลระบำหน้ากาก การเต้นรำที่ดูคล้ายน่ากลัวจินตนาการตามการเต้นรำของพวกเขา tsechu มีประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
สะพานเหล็กที่ Tamchhog, (วัด) Dungtse Lhakhang วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1421 โดย Thangtong วัด Kichu Temple เป็นศาลเจ้า
ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 7 (ที่อื่นคือ Jambey Lhakhang ใน Bumthang) และ
lhakhang คือวัดสองวัด วัดแรกสร้างขึ้นด้วยกษัตริย์ทิเบต Songtsen Gampo ในศตวรรษที่ 7 และ 1968, H.M. Ashi Kesang,
พระมารดาของภูฏาน สร้างวัดที่สองในรูปแบบเดิม คืนนี้พักใน Paro

 

วันที่ห้า (25 ก.พ. 61) PARO - Hike To Taktshang (Tigress Nest)

Treking TO TAKTSHANG (TIGRESS NEST) ELEVATION 3,120 เมตร

... วันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวัน สำหรับการเทรคเบาๆ ขึ้นไปเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ (นั่งม้าหรือเดินเทรคกิ้งขึ้นไปกัน)
อาราม Taktshang หรือ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่หน้าผาในระดับความสูง 800 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าหรือนั่งม้าจากจุดที่ใกล้ที่สุด
ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและสวยงามอย่างมาก ถือเป็นวัดหนึ่งที่สำคัญที่สุดในภูฏาน ประวัติศาสตร์
ของวัดนี้เกี่ยวข้องกับการมาเยือนของ Padmasambhava นักบุญชาวอินเดียที่เดินทางมายังภูฏานในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ถ้ำมีชื่อว่า
Taktshang หลังจากที่ท่านคุรุนาคราช Rinpoche เข้าไปในถ้ำจาก Kurtoe Singye Dzong ทางทิศตะวันออกของภูฏาน ในปี
พ.ศ. 2505 ...Druk Desi Tenzin Rabgye ก็เริ่มสร้างอารามใช้เวลาสามปีและเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดในปี ค.ศ. 1694

...ปิดท้ายรายการของช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงของการช็อปปิ้งเพื่อละลายทรัพย์หรือท่องราตรีว่ากันตามอัธยาศรัยแล้วแต่ใครจะถนัด
ครับ
คืนนี้พักใน Paro อีกคืน

 

วันที่หก (26 ก.พ. 61) PARO - BANGKOK

หลังอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว เดินทางจากที่พัก สู่ Paro airport รอขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ      


ค่าใช้จ่ายทริปนี้ 1,850 $ USD (61,000 บาท)

6 วัน 5 คืน กับทริปสบายๆ สไตล์คนแบกเป้ ในดินแดนแห่งศิลปและสถาปัตยกรรมกลางม่านเมฆ ...

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

ไม่รวม

การทำวีซ่า (บริษัททัวร์ของภูฏานที่ติดต่อไว้จะเป็นผู้ดำเนินการให้)

ยืนยันร่วมเดินทาง


โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์  082-505-6904
email :
khonbaakpae@gmail.com

 

ลงชื่อจองทริปนี้

รายชื่อผู้ร่วมเดินทางทริปนี้
ลำดับที่
ชื่อ
1
 กัณฑ์ "คนแบกเป้"  .........นำทริป
2
 Kok   wichai
3
 ปาแมน   ณ เซียดี

รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเวปบอร์ด ..
คนแบกเป้            


ทริปแบกเป้ย่ำแดน แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า ...
      ภูฏาน

                               (The Last Shangri-La)

                            21 - 26 ก.พ. 2561