...ท่องเวียดนามทริปนี้เป็นอีกทริปที่ผมจะพาพี่ๆ ไปแบกเป้นั่งรถเที่ยวข้ามแดนสามประเทศกันครับ เป็นทริป
ที่ไม่ย้อนกลับทางเก่า เราจะเข้าลาวที่ช่องเม็ก ผ่านปากเซ อัตปือ ไปจนสุดชายแดนลาวที่บ้านภูเกือ ข้ามแดน
ไปเวียดนามกันที่ด่าน BO-Y ด่านเปิดใหม่ชายแดนตอนเหนือของเวียดนามใต้ ผ่านเมืองใหญ่ๆ ของเวียดนามใต้
หลายเมือง ไล่ไปตั้งแต่เมืองกอนตูม ยะราย
(เดิมชื่อ เปรกู) บวนเมทวด (หรือ ดักลัก) ดาลัด ยาจาง (นาตรัง) หมุย-เหน๋
เมืองมรดกโลกโฮ่ยอัน ดานัง เว้ แล้วไปออกทางด่านลาวบาว เข้าลาวที่ด่านแดนสวัน ผ่านเมืองสวันเขต กลับเข้ามา
ไทยทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่มุกดาหาร

...เราจะออกเดินทางกันด้วยรถทัวร์วีไอพี 24 ที่นั่ง คืนวันที่ 14 มี.ค. จาก กรุงเทพไปช่องเม็ก แล้วจากนั้นใช้รถตู้ D4D
ออกเดินทางจากฝั่งลาวเข้าแดนดินถิ่นคนกินหมา สิบวันเก้าคืนกับ ทริปสบายๆ สไตล์ คนแบกเป้... เหมือนเดิมครับ                      

เมืองเว้ ดานัง และฮอยอัน สามเมืองมรดกโลกของเวียดนามตอนกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้นหูนักเดินทางมานานแล้ว
แต่ก่อนนี้การเดินทางถ้าไปทางรถเราจะใช้เส้นทางจากสะหวันเขตตัดผ่านลาวไปโผล่ชายแดนเวียดนามที่แดนสะหวัน ผ่านด่าน
ลาวบาว ผ่านเว้ ดานัง ไปโฮ่ยอัน แล้วกลับทางเดิม แต่เดี๋ยวนี้มีเส้นทางตัดใหม่สาย 18 bay จากอัตปือไปออกชายแดนลาว
ที่บ้านภูเกือ ข้ามไปเเที่ยวเวียดนามใต้ได้แล้ว เราจะใช้เส้นทางนี้นั่งรถตะลอนเที่ยวเป็นวงรอบเก็บให้ครบทั้ง เวียดนามใต้จรด
เวียดนามกลาง
กันเลย มีรายละเอียดคร่าวๆ ตามนี้ครับ

คืนวันเดินทาง
(14 มี.ค. 56)

เช้าวันแรก .. (ช่องเม็ก) (15 มี.ค. 56)

เช้าวันที่สอง .. (เมืองยะราย หรือ เปร-กู) (16 มี.ค. 56)

เช้าวันที่สาม.. (ดาลัด) (17 มี.ค. 56)

เช้าวันที่สี่.. (ดาลัด-มุยเน่-นาตรัง) (18 มี.ค. 56)

เช้าวันที่ห้า.. (มุยเน่-นาตรัง) (19 มี.ค. 56)

เช้าวันที่หก.. (นาตรัง - ฮอยอัน) (20 มี.ค. 56)

เช้าวันที่เจ็ด.. (ฮอยอัน) (21 มี.ค. 56)

เช้าวันที่แปด.. (ฮอยอัน-เว้) (22 มี.ค. 56)

เช้าวันที่เก้า.. (เว้) (23 มี.ค. 56)

เช้าวันที่สิบ (24 มี.ค. 56)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

สนใจร่วมเดินทางทริปนี้

คลิ๊กดูภาพบันทึกการเดินทางทริปที่ผ่านมา ...

 

ลงชื่อจองทริปนี้

รายชื่อผู้ร่วมเดินทางทริปนี้
ลำดับที่
ชื่อ
1
 กัณฑ์ คนแบกเป้  ............นำทริป
2
 รุ่งอรุณ  จรรยาธนากร

 

คนแบกเป้


เวียดนามใต้ - เวียดนามกลาง
15 - 24 มี.ค. 56